Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

            
    Korthårig  Collie den perfekta allround  hunden
Den här sidan är nedlagd ny hemsida

karidahlskennel.kennelsida.se  

Novas MH

 

1a. KONTAKT
      Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök
Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan
Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla
1b. KONTAKT
      Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka
Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll
Följer med hela sträckan, neutral
Följer med villigt. Engagerar sig
Följer med villigt. Visar intensivt intr mot testl hoppar, gnäller
1c. KONTAKT
      Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök
Undviker, drar sig undan, tar ev kontakt med fö
Accepterar. Är neutral
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende
Accepterar. Intensivt kontakt-beteende mot testledaren
2a. LEK 1
      Leklust
Leker ej
Leker ej men visar intresse
Leker - startar långsamt men blir aktiv
Leker aktivt, startar snabbt
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b. LEK 1
      Gripande
Griper ej
Griper ej, nosar på föremålet
Griper försiktigt eller nyper i förem.
Griper direkt med hela munnen
Griper direkt, hugger föremålet
2c. LEK 1
      Dragkamp
Biter ej
Biter försiktigt, släpper, drar ej emot
Biter - drar emot, släpper, tar om
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper
3a. JAKT
      Förföljande, 1:a
Startar ej
Startar, men avbryter
Startar eller springer långsamt, kan öka farten. Fullföljer
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3a. JAKT
       Förföljande, 2:a
Startar ej
Startar, men avbryter
Startar eller springer långsamt. kan ökafarten. Fullföljer
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3b. JAKT
      Gripande, 1:a
Nonchalerar bytet/springer ej fram
Griper ej, nosar på föremålet
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
3b. JAKT
      Gripande,2:a
Nonchalerar bytet/springer ej fram
Griper ej, nosar på föremålet
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4.  AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv
Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar
Är uppmärksam, men ngt orolig. Vandrar runt och nosar
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a. AVST.LEK
      Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad
Kontroll. Avbrott kan förekomma
Intresserad. följer fig utan avbrott
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b. AVST. LEK
      Hot/agg
Inga skall eller morrningar
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del
Visar hotbeteenden. skall och morrningar under mom. 1 och 2 del
5c. AVST.LEK
      Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad
Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet
Går fram när fig ger sig tillkänna
Går fram till fig. med låg kropps-
ställning och/eller tidsfördröjning
Går fram direkt till fig utan hjälp
5d. AVST.LEK
      Leklust
Visar inget intresse
Leker ej men visar intresse
Leker, griper försiktigt, drar ej emot
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e. AVST.LEK
      Samarbete
Visar inget intresse
Blir aktiv men avbryter
Är aktiv med fig när denne är aktiv
Är aktiv med fig, intresse även mot passiv fig
Uppmanar passiv fig till fortsatt lek
6a. ÖVERRASKN.
      Rädsla
 
Stannar, kort stopp
 
Hukar sig och stannar
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Flyr högst 5 meter
Flyr mer än 5 meter
6b. ÖVERRASKN
      Hot/agg
Visar inga hotbeteenden
Visar enstaka hotbeteenden
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Visar flera hotbeteenden och någon attack
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c. ÖVERRASKN
      Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ned overallen/går inte fram
Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden
Går fram till overallen när fö. står bredvid
Går fram till overallen när fö. gått halva avståndet
Går fram till overallen utan hjälp
6d. ÖVERRASKN
 Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna
Båge el tempoväxl vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass
Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
6e. ÖVERRASKN
 Kvarstående         intresse
Inget intresse för overallen
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen
Biter/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand
Biter/leker med overallen vid två eller fler passager
7a. LJUDKÄNSL.
      Rädsla
Stannar, kort stopp
Hukar sig och stannar
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Flyr högst 5 meter
Flyr mer än 5 meter
7b. LJUDKÄNSL.
     Nyfikenhet
Går inte fram
Går fram när fö. sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden
Går fram till skramlet när fö. står bredvid
Går fram till skramlet när fö. gått halva avståndet
Går fram till skramlet utan hjälp
7c. LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna
Båge el tempoväxl vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass
Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
7d. LJUDKÄNSL
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle
stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen
Biter/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand
Biter/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende
Visar enstaka hotbeteenden
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Visar flera hotbeteenden och någon attack
Visar hotbeteenden och flera attacker
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig
Tittar till mot spökena då och då
Kontrollerar/handlar mot spökena - Långa avbrott
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avståndsreglering
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när fö. tagit av figs förklädnad
Går fram när fö. talar med fig/lockar på hunden
Går fram till spöket när fö. står bredvid
Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet
Går fram till spöket utan hjälp
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök
Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan
Besvarar kontakt när fig bjuder
Tar kontakt själv. Balanserad
Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej
Leker ej men visar intresse
Leker - startar långsamt men blir aktiv
Leker aktivt, startar snabbt
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej
Griper ej, nosar på föremålet
Griper försiktigt eller nyper i förem.
Griper direkt med hela munnen
Griper direkt, hugger föremålet
10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet
 Berörd/Rädd
 

.

Start

News 4/3

About us

Our dogs

Puppies

Litters

Links

Rasstandard

Guestbook

Galleri

Email

Hundar

och barn